SẢN PHẨM KÍNH XE HƠI - Ô TÔ RENAUL

 

 

 

 

 

 

 

Kính RENAUL

Tên kính
Cao × Dài
( Việt nam )
Cao × Dài
( Quốc tế)
Đơn vị
RENAUL TRUCK 80 800 x 2170 844 x 2201 mm
RENAUL TRUCK 75 750 x 2120 786 x 2163 mm
RENAUL 45C 105 x 1830 1118 x 1888 mm
RENAUL 30C 890 x 1680 928 x 1720 mm
RENAUL 25 773 x 1575 860 x 1578 mm
RENAUL 19 770 x 1440 873 x 1477 mm