SẢN PHẨM KÍNH XE HƠI - Ô TÔ BMW

 

 

 

 

 

 

 

Kính BMW

Tên kính
Cao × Dài
( Việt nam )
Cao × Dài
( Quốc tế)
Đơn vị
BMW 645 - 04 - 06 900 x 1455 965 x 1503 mm
BMW 745 - 05 895 x 1610 948 x 1720 mm
BMW 525 - 05 897 x 1558 988 x 1606 mm
BMW 525 - 04 875 x 1450 963 x 1491 mm
BMW 325 I 835 x 1470 925 x 1499 mm
BMW 323 817 x 1480 817 x 1480 mm
BMW 320 I 825 x 1482 913 x 1518 mm
BMW 318 - 2002 835 x 1470 928 x 1503 mm