SẢN PHẨM KÍNH XE HƠI - Ô TÔ MAZDA

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kính Chắn gió MAZDA

Tên kính
Cao × Dài
( Việt nam )
Cao × Dài
( Quốc tế)
Đơn vị
MAZDA PREMACY
963 x 1570
1040 x 1458
mm
MAZDA MPV 7C
830 x 1570
943 x 1608
mm
MAZDA 3
925 x 1445
1038 x 1493
mm
MAZDA 6
930 x 1430
1000 x 1473
mm
MAZDA B2200
670 x 1440
741 x 1480
mm
MAZDA 929 - 92 - 95
900 x 1500
983 x 1551
mm
MAZDA 929 - 89 - 90
765 x 1480
841 x 1523
mm
MAZDA 626 - 98 - 00
830 x 1490
908 x 1513
mm
MAZDA 626 - 92 - 95
805 x 1520
881 x 1568
mm
MAZDA 626 - 88
740 x 1500
807 x 1534
mm
MAZDA 323 - 92 - 95
780 x 1430
873 x 1473
mm