SẢN PHẨM KÍNH XE HƠI - Ô TÔ PEUGEOT

 

 

 

 

 

 

 

Kính PEUGEOT

Tên kính
Cao × Dài
( Việt nam )
Cao × Dài
( Quốc tế)
Đơn vị
PEUGEOT 505 780 x 1500 848 x 1536 mm
PEUGEOT 405 780 x 1500 848 x 1536 mm
PEUGEOT 309 750 x 1400 823 x 1435 mm
PEUGEOT 305 620 x 1400 898 x 1468 mm
PEUGEOT 205 710 x 1345 798 x 1390 mm