chamsocotosan pham kinh xe hoi
Địa chỉ : l-34 Lê Đức Thọ, Gò Vấp, Tp. HCM - 23 đường 7, Gò Vấp, Tp. HCM    Điện thoạii : 093 887 1610 + 0938.984.492 + 0901  Website : http://www:kinhxehoi.com      Email : locphatadd@gmail.com
SẢN PHẨM KÍNH XE TRANSINCO RW
Kính TRANSINCO RW

Tên kính Cao × Dài
( Việt nam )
Cao × Dài
( Quốc tế)
Đơn vị
TRANSINCO RW B80 700 x 1950 743 x 1998 mm
TRANSINCO RW B60 615 x 1680 658 x 1728 mm
TRANSINCO 3.2 (L + R) 1300 x 1165 1348 x 1208 mm
thay kinh xe