chamsocotosan pham kinh xe hoi
Địa chỉ : l-34 Lê Đức Thọ, Gò Vấp, Tp. HCM - 23 đường 7, Gò Vấp, Tp. HCM    Điện thoạii : 093 887 1610 + 0938.984.492 + 0901  Website : http://www:kinhxehoi.com      Email : locphatadd@gmail.com
SẢN PHẨM KÍNH XE TRANSINCO COASTER
Kính TRANSINCO COASTER

Tên kính Cao × Dài
( Việt nam )
Cao × Dài
( Quốc tế)
Đơn vị
TRANSINCO COASTER B40 875 x 1960 920 x 2000 mm
TRANSINCO COASTER B60 1280 x 2095 1320 x 2135 mm
TRANSINCO COASTER B80 1510 x 2370 1543 x 2403 mm
thay kinh xe