chamsocotosan pham kinh xe hoi
Địa chỉ : l-34 Lê Đức Thọ, Gò Vấp, Tp. HCM - 23 đường 7, Gò Vấp, Tp. HCM    Điện thoạii : 093 887 1610 + 0938.984.492 + 0901  Website : http://www:kinhxehoi.com      Email : locphatadd@gmail.com
SẢN PHẨM KÍNH XE NISSAN Skyline
Kính NISSAN SKYLINE

Tên kính Cao × Dài
( Việt nam )
Cao × Dài
( Quốc tế)
Đơn vị
NISSAN SKYLINE 95 820 x 1500 890 x 1508 mm
NISSAN SKYLINE 92 820 x 1500 895 x 1540 mm
NISSAN SKYLINE 89 775 x 1510 865 x 1505 mm
NISSAN SKYLINE 86 755 x 1460 873 x 1523 mm
thay kinh xe