chamsocotosan pham kinh xe hoi
Địa chỉ : l-34 Lê Đức Thọ, Gò Vấp, Tp. HCM - 23 đường 7, Gò Vấp, Tp. HCM    Điện thoạii : 093 887 1610 + 0938.984.492 + 0901  Website : http://www:kinhxehoi.com      Email : locphatadd@gmail.com
SẢN PHẨM KÍNH XE NISSAN Murano
Kính NISSAN MURANO

Tên kính Cao × Dài
( Việt nam )
Cao × Dài
( Quốc tế)
Đơn vị
NISSAN MURANO 2007 1040 x 1060 1070 x 1578 mm
NISSAN MURANO 2004 940 x 1405 1010 x 1453 mm
thay kinh xe