chamsocotosan pham kinh xe hoi
Địa chỉ : l-34 Lê Đức Thọ, Gò Vấp, Tp. HCM - 23 đường 7, Gò Vấp, Tp. HCM    Điện thoạii : 093 887 1610 + 0938.984.492 + 0901  Website : http://www:kinhxehoi.com      Email : locphatadd@gmail.com
SẢN PHẨM KÍNH XE NISSAN Cifiro
Kính NISSAN CIFIRO

Tên kính Cao × Dài
( Việt nam )
Cao × Dài
( Quốc tế)
Đơn vị
NISSAN A33 (CIFIRO) 910 x 1490 915 x 1456 mm
NISSAN A32 (CIFIRO) 860 x 1510 943 x 1548 mm
NISSAN A31 (CIFIRO) 830 x 1400 940 x 1443 mm
thay kinh xe