chamsocotosan pham kinh xe hoi
Địa chỉ : l-34 Lê Đức Thọ, Gò Vấp, Tp. HCM - 23 đường 7, Gò Vấp, Tp. HCM    Điện thoạii : 093 887 1610 + 0938.984.492 + 0901  Website : http://www:kinhxehoi.com      Email : locphatadd@gmail.com
SẢN PHẨM KÍNH XE NISSAN Blubird
Kính NISSAN BLUDBIRD

Tên kính Cao × Dài
( Việt nam )
Cao × Dài
( Quốc tế)
Đơn vị
NISSAN BLUDBIRD 2.0 760 x 1440 845 x 1479 mm
NISSAN BLUDBIRD 1.8 700 x 1420 783 x 1458 mm
thay kinh xe thay kinh xe