chamsocotosan pham kinh xe hoi
Địa chỉ : l-34 Lê Đức Thọ, Gò Vấp, Tp. HCM - 23 đường 7, Gò Vấp, Tp. HCM    Điện thoạii : 093 887 1610 + 0938.984.492 + 0901  Website : http://www:kinhxehoi.com      Email : locphatadd@gmail.com
SẢN PHẨM KÍNH XE NISSAN
Kính NISSAN

Tên kính Cao × Dài
( Việt nam )
Cao × Dài
( Quốc tế)
Đơn vị
NISSAN KU13 SSS 860 x 1520 920 x 1556 mm
NISSAN KU11 SSS 730 x 1420 810 x 1479 mm
NISSAN M11 990 x 1440 1060 x 1465 mm
thay kinh xe