chamsocotosan pham kinh xe hoi
Địa chỉ : l-34 Lê Đức Thọ, Gò Vấp, Tp. HCM - 23 đường 7, Gò Vấp, Tp. HCM    Điện thoạii : 093 887 1610 + 0938.984.492 + 0901  Website : http://www:kinhxehoi.com      Email : locphatadd@gmail.com
SẢN PHẨM KÍNH XE HƠI MAZDA
Kính Chắn gió MAZDA

Tên kính Cao × Dài
( Việt nam )
Cao × Dài
( Quốc tế)
Đơn vị
MAZDA PREMACY 963 x 1570 1040 x 1458 mm
MAZDA MPV 7C 830 x 1570 943 x 1608 mm
MAZDA 3 925 x 1445 1038 x 1493 mm
MAZDA 6 930 x 1430 1000 x 1473 mm
MAZDA B2200 670 x 1440 741 x 1480 mm
MAZDA 929 - 92 - 95 900 x 1500 983 x 1551 mm
MAZDA 929 - 89 - 90 765 x 1480 841 x 1523 mm
MAZDA 626 - 98 - 00 830 x 1490 908 x 1513 mm
MAZDA 626 - 92 - 95 805 x 1520 881 x 1568 mm
MAZDA 626 - 88 740 x 1500 807 x 1534 mm
MAZDA 323 - 92 - 95 780 x 1430 873 x 1473 mm
thay kinh xe