chamsocotosan pham kinh xe hoi
Địa chỉ : l-34 Lê Đức Thọ, Gò Vấp, Tp. HCM - 23 đường 7, Gò Vấp, Tp. HCM    Điện thoạii : 093 887 1610 + 0938.984.492 + 0901  Website : http://www:kinhxehoi.com      Email : locphatadd@gmail.com
SẢN PHẨM KÍNH XE DAEWOO BUS
Kính DAEWOO BUS

Tên kính Cao × Dài
( Việt nam )
Cao × Dài
( Quốc tế)
Đơn vị
BUS 99 (L + R) 980 x 1270 1030 x 1350 mm
BUS 98 (L + R) 970 x 1280 1010 x 1333 mm
BUS 135 (L + R) 1350 x 1210 1393 x 1258 mm
BUS 127 (L + R) 1270 x 1290 1311 x 1281 mm
BUS 125 (L + R) 1250 x 1300 1290 x 1338 mm
BUS 107 (L + R) 1070 x 1300 1110 x 1348 mm
BUS 102 (L + R) 1020 x 1280 1060 x 1338 mm
thay kinh xe