chamsocotosan pham kinh xe hoi
Địa chỉ : l-34 Lê Đức Thọ, Gò Vấp, Tp. HCM - 23 đường 7, Gò Vấp, Tp. HCM    Điện thoạii : 093 887 1610 + 0938.984.492 + 0901  Website : http://www:kinhxehoi.com      Email : locphatadd@gmail.com
SẢN PHẨM KÍNH XE HƠI HIACE
Kính chắn gió HIACE WAGON

Tên kính Cao × Dài
( Việt nam )
Cao × Dài
( Quốc tế)
Đơn vị
RG104 HIACE WAGON 768 x 1665 818 x 1713 mm
RH104 HIACE 98 - 2000 785 x 1500 825 x 1547 mm
thay kinh xe