chamsocotosp kinh xe hoi
Địa chỉ : l-34 Lê Đức Thọ, Gò Vấp, Tp. HCM - 23 đường 7, Gò Vấp, Tp. HCM    Điện thoạii : 093 887 1610 + 0938.984.492 + 0901  Website : http://www:kinhxehoi.com      Email : locphatadd@gmail.com
SẢN PHẨM KÍNH XE ASIA COSMOSS
Kính ASIA COSMOS

Tên kính Cao × Dài
( Việt nam )
Cao × Dài
( Quốc tế)
Đơn vị
ASIA COSMOS II (L + R) 1135 x 1200 1320 x 1258 mm
ASIA COSMOS (L + R) 1210 x 1130 1250 x 1183 mm
thay kinh xe