chamsocotosp kinh xe hoi
Địa chỉ : l-34 Lê Đức Thọ, Gò Vấp, Tp. HCM - 23 đường 7, Gò Vấp, Tp. HCM    Điện thoạii : 093 887 1610 + 0938.984.492 + 0901  Website : http://www:kinhxehoi.com      Email : locphatadd@gmail.com
SẢN PHẨM KÍNH XE HƠI ACCORD
Kính HONDA ACCORD

Tên kính Cao × Dài
( Việt nam )
Cao × Dài
( Quốc tế)
Đơn vị
ACCORD 2007 920 x 1455 988 x 1465 mm
ACCORD 2000 950 x 1545 890 x 1628 mm
ACCORD 94 910 x 1528 1015 x 1589 mm
ACCORD 90 920 x 1480 1012 x 1517 mm
ACCORD 88 790 x 1440 873 x 1478 mm
ACCORD 84 - 86 690 x 1460 800 x 1499 mm
ACCORD 83 660 x 1460 782 x 1498 mm
ACCORD 80 740 x 1470 704 x 1417 mm
thay kinh xe