chamsocotosan pham kinh xe hoi
Địa chỉ : l-34 Lê Đức Thọ, Gò Vấp, Tp. HCM - 23 đường 7, Gò Vấp, Tp. HCM    Điện thoại : 093 887 1610 + 0938.984.492 + 0901  Website : http://www:kinhxehoi.com      Email : locphatadd@gmail.com
SẢN PHẨM KÍNH XE HƠI COROLLA
Kính chắn gió CORONA

Tên kính Cao × Dài
( Việt nam )
Cao × Dài
( Quốc tế)
Đơn vị
RT200 CORONA 795 x 1415 860 x 1463 mm
RT190 CORONA 92 830 x 1420 902 x 1448 mm
RT CORONA 90 770 x 1460 848 x 1489 mm
thay kinh xe