chamsocotosan pham kinh xe hoi
Địa chỉ : l-34 Lê Đức Thọ, Gò Vấp, Tp. HCM - 23 đường 7, Gò Vấp, Tp. HCM    Điện thoạii : 093 887 1610 + 0938.984.492 + 0901  Website : http://www:kinhxehoi.com      Email : locphatadd@gmail.com
SẢN PHẨM KÍNH XE VOLVO
Kính VOLVO

Tên kính Cao × Dài
( Việt nam )
Cao × Dài
( Quốc tế)
Đơn vị
VOLVO 960 770 x 1550 778 x 2248 mm
VOLVO 940 670 x 1520 743 x 1583 mm
VOLVO 850 805 x 1565 907 x 1603 mm
thay kinh xe