chamsocotosan pham kinh xe hoi
Địa chỉ : l-34 Lê Đức Thọ, Gò Vấp, Tp. HCM - 23 đường 7, Gò Vấp, Tp. HCM    Điện thoạii : 093 887 1610 + 0938.984.492 + 0901  Website : http://www:kinhxehoi.com      Email : locphatadd@gmail.com
SẢN PHẨM KÍNH XE VOLKSWAGEN
Kính VOLKSWAGEN

Tên kính Cao × Dài
( Việt nam )
Cao × Dài
( Quốc tế)
Đơn vị
VOLKSWAGEN 2007 830 x 1390 0 x 0 mm
VOLKSWAGEN SALAX 785 x 1510 845 x 1558 mm
VOLKSWAGEN VOWAGEN 92 860 x 1680 973 x 1735 mm
thay kinh xe