chamsocotosan pham kinh xe hoi
Địa chỉ : l-34 Lê Đức Thọ, Gò Vấp, Tp. HCM - 23 đường 7, Gò Vấp, Tp. HCM    Điện thoạii : 093 887 1610 + 0938.984.492 + 0901  Website : http://www:kinhxehoi.com      Email : locphatadd@gmail.com
SẢN PHẨM KÍNH XE TẢI ISUZU ELF
Kính ISUZU ELF

Tên kính Cao × Dài
( Việt nam )
Cao × Dài
( Quốc tế)
Đơn vị
ELF 350 756 x 1786 796 x 1826 mm
ELF 250 655 x 1490 713 x 1540 mm
ELF 84 750 x 1500 798 x 1548 mm
thay kinh xe