chamsocotosan pham kinh xe hoi
Địa chỉ : l-34 Lê Đức Thọ, Gò Vấp, Tp. HCM - 23 đường 7, Gò Vấp, Tp. HCM    Điện thoạii : 093 887 1610 + 0938.984.492 + 0901  Website : http://www:kinhxehoi.com      Email : locphatadd@gmail.com
SẢN PHẨM KÍNH XE RENAUL
Kính RENAUL

Tên kính Cao × Dài
( Việt nam )
Cao × Dài
( Quốc tế)
Đơn vị
RENAUL TRUCK 80 800 x 2170 844 x 2201 mm
RENAUL TRUCK 75 750 x 2120 786 x 2163 mm
RENAUL 45C 105 x 1830 1118 x 1888 mm
RENAUL 30C 890 x 1680 928 x 1720 mm
RENAUL 25 773 x 1575 860 x 1578 mm
RENAUL 19 770 x 1440 873 x 1477 mm
thay kinh xe