chamsocotosan pham kinh xe hoi
Địa chỉ : l-34 Lê Đức Thọ, Gò Vấp, Tp. HCM - 23 đường 7, Gò Vấp, Tp. HCM    Điện thoạii : 093 887 1610 + 0938.984.492 + 0901  Website : http://www:kinhxehoi.com      Email : locphatadd@gmail.com
SẢN PHẨM KÍNH XE PEUGEOT
Kính PEUGEOT

Tên kính Cao × Dài
( Việt nam )
Cao × Dài
( Quốc tế)
Đơn vị
PEUGEOT 505 780 x 1500 848 x 1536 mm
PEUGEOT 405 780 x 1500 848 x 1536 mm
PEUGEOT 309 750 x 1400 823 x 1435 mm
PEUGEOT 305 620 x 1400 898 x 1468 mm
PEUGEOT 205 710 x 1345 798 x 1390 mm
thay kinh xe