chamsocotosan pham kinh xe hoi
Địa chỉ : l-34 Lê Đức Thọ, Gò Vấp, Tp. HCM - 23 đường 7, Gò Vấp, Tp. HCM    Điện thoạii : 093 887 1610 + 0938.984.492 + 0901  Website : http://www:kinhxehoi.com      Email : locphatadd@gmail.com
SẢN PHẨM KÍNH XE MITSUBISHI FUSO
Kính MITSUBISHI FUSO

Tên kính Cao × Dài
( Việt nam )
Cao × Dài
( Quốc tế)
Đơn vị
FUSO FK102 673 x 1855 714 x 1890 mm
FUSO T46X 660 x 2233 698 x 1278 mm
FUSO FK60 855 x 1911 897 x 1951 mm
FUSO FK50 790 x 2144 836 x 1877 mm
FUSO FK40 790 x 1832 836 x 1877 mm
FUSO FK30 670 x 1860 708 x 1898 mm
thay kinh xe