chamsocotosan pham kinh xe hoi
Địa chỉ : l-34 Lê Đức Thọ, Gò Vấp, Tp. HCM - 23 đường 7, Gò Vấp, Tp. HCM    Điện thoạii : 093 887 1610 + 0938.984.492 + 0901  Website : http://www:kinhxehoi.com      Email : locphatadd@gmail.com
SẢN PHẨM KÍNH XE MITSUBISHI CANTER
Kính MITSUBISHI CANTER

Tên kính Cao × Dài
( Việt nam )
Cao × Dài
( Quốc tế)
Đơn vị
CANTER FE600 758 x 1837 821 x 1903 mm
CANTER FE500 710 x 1550 761 x 1583 mm
CANTER FE300 687 x 1506 727 x 1546 mm
CANTER FE200 680 x 1550 728 x 1814 mm
CENTER FE100 660 x 1480 713 x 1510 mm
thay kinh xe