chamsocotosan pham kinh xe hoi
Địa chỉ : l-34 Lê Đức Thọ, Gò Vấp, Tp. HCM - 23 đường 7, Gò Vấp, Tp. HCM    Điện thoạii : 093 887 1610 + 0938.984.492 + 0901  Website : http://www:kinhxehoi.com      Email : locphatadd@gmail.com
SẢN PHẨM LUXUS
Kính chắn gió LEXUS

Tên kính Cao × Dài
( Việt nam )
Cao × Dài
( Quốc tế)
Đơn vị
LEXUS 330 1010 x 1470 1140 x 1518 mm
LEXUS GX470 - 08 755 x 1490 738 x 1548 mm
LEXUS 470 750 x 1590 823 x 1649 mm
LEXUS 430 830 x 1535 923 x 1600 mm
LEXUS 400 795 x 1580 927 x 1567 mm
LEXUS 250 810 x 1405 928 x 1443 mm
LEXUS GS300 860 x 1535 1028 x 1558 mm
thay kinh xe