chamsocotosan pham kinh xe hoi
Địa chỉ : l-34 Lê Đức Thọ, Gò Vấp, Tp. HCM - 23 đường 7, Gò Vấp, Tp. HCM    Điện thoạii : 093 887 1610 + 0938.984.492 + 0901  Website : http://www:kinhxehoi.com      Email : locphatadd@gmail.com
SẢN PHẨM KÍNH XE COROLLA
Kính chắn gió COROLLA

Tên kính Cao × Dài
( Việt nam )
Cao × Dài
( Quốc tế)
Đơn vị
COROLLA 92 - KE100 765 x 1420 852 x 1447 mm
COROLLA 90 - KE90 780 x 1440 870 x 1485 mm
COROLLA 84 - KE80 690 x 1420 789 x 1470 mm
COROLLA 1.5 - KE70 650 x 1360 733 x 1390 mm
COROLLA 2008 895 x 1417 920 x 1423 mm
thay kinh xe