chamsocotosan pham kinh xe hoi
Địa chỉ : l-34 Lê Đức Thọ, Gò Vấp, Tp. HCM - 23 đường 7, Gò Vấp, Tp. HCM    Điện thoạii : 093 887 1610 + 0938.984.492 + 0901  Website : http://www:kinhxehoi.com      Email : locphatadd@gmail.com
SẢN PHẨM KÍNH XE HINO TRUCK
Kính HINO TRUCK

Tên kính Cao × Dài
( Việt nam )
Cao × Dài
( Quốc tế)
Đơn vị
TRUCK 10T Y680 840 x 2240 905 x 2290 mm
TRUCK 10T FS270 798 x 2197 838 x 2237 mm
TRUCK 97 FF99 860 x 1940 911 x 2165 mm
TRUCK KB300 654 x 2220 694 x 2260 mm
TRUCK KL300 650 x 1901 690 x 1941 mm
TRUCK FB112 743 x 1793 787 x 1829 mm
TRUCK Y633 860 x 2123 911 x 2165 mm
TRUCK Y630 860 x 1940 900 x 1980 mm
thay kinh xe thay kinh xe