chamsocotosp kinh xe hoi
Địa chỉ : l-34 Lê Đức Thọ, Gò Vấp, Tp. HCM - 23 đường 7, Gò Vấp, Tp. HCM    Điện thoạii : 093 887 1610 + 0938.984.492 + 0901  Website : http://www:kinhxehoi.com      Email : locphatadd@gmail.com
SẢN PHẨM KÍNH XE HINO SAMCO
Kính HINO SAMCO

Tên kính Cao × Dài
( Việt nam )
Cao × Dài
( Quốc tế)
Đơn vị
RW SAMCO 705 x 1986 758 x 2045 mm
SAMCO NEW 1698 x 2318 1698 x 2318 mm
HINO SAMCO 1505 x 2275 1568 x 2348 mm
thay kinh xe thay kinh xe