chamsocotosp kinh xe hoi
Địa chỉ : l-34 Lê Đức Thọ, Gò Vấp, Tp. HCM - 23 đường 7, Gò Vấp, Tp. HCM    Điện thoạii : 093 887 1610 + 0938.984.492 + 0901  Website : http://www:kinhxehoi.com      Email : locphatadd@gmail.com
SẢN PHẨM KÍNH XEFORD TRANSIT
Kính FORD TRANSIT

Tên kính Cao × Dài
( Việt nam )
Cao × Dài
( Quốc tế)
Đơn vị
TRANSIT 2007 884 x 1750 1008 x 1813 mm
TRANSIT 2003 880 x 1775 1008 x 1813 mm
TRANSIT 2000 815 x 1690 878 x 1730 mm
thay kinh xe