chamsocotosan pham kinh xe hoi
Địa chỉ : l-34 Lê Đức Thọ, Gò Vấp, Tp. HCM - 23 đường 7, Gò Vấp, Tp. HCM    Điện thoạii : 093 887 1610 + 0938.984.492 + 0901  Website : http://www:kinhxehoi.com      Email : locphatadd@gmail.com
SẢN PHẨM KÍNH XE CAMRY
Kính chắn gió Camry

Tên kính Cao × Dài
( Việt nam )
Cao × Dài
( Quốc tế)
Đơn vị
Kính chắn gió Camry - 2000 800 x 1510 855 x 1544 mm
Kính chắn gió Camry - 2003 870 x 1500 967 x 1540 mm
Kính chắn gió Camry - 2007 925 x 1480 1000 x 1533 mm
Kính chắn gió Camry - 2008 925 x 1480 1000 x 1533 mm
Kính chắn gió CAMRY- 2006 850 x 1600 967 x 1540 mm
thay kinh xe