chamsocotosp kinh xe hoi
Địa chỉ : l-34 Lê Đức Thọ, Gò Vấp, Tp. HCM - 23 đường 7, Gò Vấp, Tp. HCM    Điện thoạii : 093 887 1610 + 0938.984.492 + 0901  Website : http://www:kinhxehoi.com      Email : locphatadd@gmail.com
SẢN PHẨM KÍNH XE AUDI
Kính AUDI

Tên kính Cao × Dài
( Việt nam )
Cao × Dài
( Quốc tế)
Đơn vị
AUDI 100 - 96 795 x 1525 878 x 1573 mm
AUDI 80 840 x 1410 948 x 1465 mm
AUDI 5000 855 x 1540 903 x 1593 mm
thay kinh xe